Politika zasebnosti

Veseli smo, da ste se odločili za obisk Pravnega centra za varstvo človekovih pravic. S veliko mero spoštovanja vaše zasebnosti se zavezujemo, da bomo vse pridobljene osebne podatke skrbno hranili in varovali. V zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki se namreč zavedamo odgovornosti ter vse osebne podatke obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Namen politike varovanja osebnih podatkov je seznaniti stranke z namenom pridobivanja osebnih podatkov, kakšna bo uporaba ter kakšne so pravice stranke v zvezi s podatki, ki jih o stranki hranimo. 

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši zunanji sodelavci, na primer zaupanja vredni pravni strokovnjaki kot so odvetniki, notarji ali drugi pogodbeni sodelavci, ki so s strankami prav tako dolžni ravnati z visoko mero integritete in spoštovanja. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. 

Podatke, ki nam jih posredujete, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe medsebojne komunikacije pri reševanju vašega pravnega problema. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, specificirano, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. 

Piškotki

Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto, za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal. Ob vsakem obisku spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiska spletnih strani. Ponudnik tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov. Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih  podatkov lahko zahtevate pisno po pošti. V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite informacijskemu pooblaščencu. Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.