S svojimi strankami vzpostavljamo trajne odnose zaupanja in želimo prek zadovoljstva ljudi, ki se na nas redno obračajo, poskrbeti za pravno varnost v domačem okolju.

  Vse aktivnosti centra potekajo pod strokovnim nadzorom in skladno z načelom etičnosti in integritete, predvsem pa so rezultat inovativnih rešitev znotraj ekipe sodelujočih, ki vsakodnevno preverjajo potrebe v družbi ter iščejo možnosti za izboljšanje stanja. Poslanstvo naših strokovnjakov je strankam omogočiti dostopnost do pravih pravnih rešitev ter s tem zagotoviti pravičnost in varnost v družbi. Delujemo po modelu "več glav več ve", zato se o vseh vprašanjih posvetujemo in nato podamo strokovno rešitev. 

  EKIPA


  dr. Margerita Jurkovič, LLM

  Margerita Jurkovič je doktorica kazenskega prava in človekovih pravic, ki od začetka delovanja centra skrbi za njegovo poslovanje ter izpopolnjevanje strokovnega kadra. Margerita Jurkovič je magistrirala v ZDA ter svoje teoretično znanje nadgradila v odvetništvu doma ter v tujini. Na Evropski pravni fakulteti je od leta 2020 habilitirana v asistentko za kazensko pravo, poleg tega opravlja funkcijo članice Sveta Varuha RS za človekove pravice.

  Branka Aleksić, dipl. soc. ped. mediatorka

  Mediatorka Branka Aleksič je diplomirala iz socialne pedagogike in se nato karierno izpopolnjevala v nevladništvu ter centru za socialno delo. Izobraževanje za mediatorko je opravila v letu 2019 ter pri nas vodi mediacijske postopke iz družinskega področja ter delovnosocialnih sporov.

  Sara Šoštarič, LLM

  Pravnica Sara Šoštarič na centru od leta 2018 skrbi za mednarodno povezovanje v zvezi s človekovimi pravicami in svoboščinami. Po zaključenem magistrskem študiju v ZDA se je izobraževala kot pravnica lingvistka na Evropskem sodišču v Luxemburgu, kjer je prevajala pravne akte iz francoskega v angleški jezik. 

  Zunanji strokovnjaki

  Vladimir Gavran, Barbara Adamič, Igor Banič, Sabina Francek Ivović, mag. Sandi Čurin, Dženana Čengić, dr. Sandra Bašič Hrvatin, Marko Zorman