Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.


Svetovalni odbor pri Projektu PITCH - ZRS KOPER

Namen projekta PITCH  je, na evropski ravni, oblikovanje skupne osnove za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, ki naslavljajo priseljene ženske. Te strategije bodo zasnovane na prilagojenem, vključujočem in več-deležniškem pristopu. To bomo dosegli skozi sooblikovanje modela, prilagojenega 7 lokalnim strategijam in s sodelovanjem s priseljenkami  v Italiji, Grčiji, Sloveniji, Španiji, Cipru, Litvi in na Švedskem.

Projekt sofinancira AMIF. Partnerji projekta: CESIE, SCI, UBC, DDG, Swldeas AB, Symplexis, Občina Neapelis-Synkeon, Občina Ypsonas, INCOMA, Občina Sevilla, MOK, Občina Palermo.