Projekt "Učiteljica, kaj je to trgovina z ljudmi?"

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2017 izvajamo izobraževanje učencev tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščamo tudi širšo javnost.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.


Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.