Velikokrat je mediacija bolj učinkovita od reševanja spora pred sodišči, saj pomeni iskanje načina rešitve spora pred nepristranskim mediatorjev zunaj sodnih zidov.

Rezultat mediacije je najpogosteje izdelava končnega sporazuma, v katerem se stranki s pomočjo mediatorja poravnata ter sporazumeta na način, da je rešitev zadovoljiva za obe strani. Mediacijo tako nudimo za področje družinske problematike, razmerij iz delovnega procesa med delavcem in delodajalcem, pa tudi med pravnimi osebami v sporu. 

Pogosto nas stranke obiščejo z namenom ugotovitve smiselnosti sprožitve sodnega postopka in zato želijo ocenitev možnosti ene ali več strank za uspeh v morebitnem sodnem ali drugem razsojevalnem postopku. Strankam v teh primerih ob ugotovitvi dejanskih in pravnih vidikov primera obrazložimo, katera so bistvena vprašanja, od katerih bo glede na veljavne predpise in sodno prakso odvisna odločitev sodišča.