Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.


Arrival Regions: Aktivnosti za podporo otrokom ter družinam migrantov v lokalnem okolju

V sodelovanju s Središčem Rotunda pri projektu Arrival Regions izvajamo seminarje na področju medkulturnega dialoga in integracije, projekt pa je podkrepljen z delavnicami iz različnih področih, namenjenih otrokom migrantom ter njihovim staršem v šolah ter vrtcih.

Projekt sofinancira EU.