Ko nekdo ne želi prostovoljno plačati vašega dolga ali izpolniti obveznosti, se lahko z izvršbo plačilo zagotovi po sodni. CIlj izvršilnega postopka je tako dolžnika prisiliti, da izpolni svoje obveznosti do upnika.

Skozi postopke izterjav za vas pripravimo:

  • pisni poziv dolžniku na izplačilo dolga ter telefonske pozive
  • predloge na sklepanje dogovorov z dolžnikom o poplačilu dolga
  • realno oceno možnosti glede uspešnosti postopka izterjave
  • sestava ter vložitev izvršilnih predlogov
  • sestava urgenc in predlogov za nadaljevanje izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi
  • priprava ostalih vlog, povezanih z izvršilnim postopkom