Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Poleg nudenja brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim smo v okviru projekta izvedli tudi številne osveščevalne in izobraževalne aktivnosti s področij nediskriminacije in zagotavljanja enakosti. V tem okviru smo izdelali brošuro »Nasilje v družini« s ciljem osveščanja občanov o pereči problematiki in možnih ukrepih v primeru nasilja v družini.

Poleg brošure smo v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo sprejemali ženske, ki so bile žrtve družinskega nasilja in jim nudili celovito brezplačno pravno pomoč. Organizirali smo tudi posvet strokovnjakov o problematiki družinskega nasilja, na katerem so se udeleženci pogovarjali o oblikah in ukrepih za preprečevanje tega zelo razširjenega pojava.

Za uspešnejšo izvedbo programa smo aktivno sodelovali s številnimi strokovnjaki in predstavniki različnih nevladnih organizacij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.


Projekt "Učenci PROTI senci - ustavimo trgovino z ljudmi!"

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic smo v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2013 izvedli projekt z naslovom »Učenci proti senci – ustavimo trgovino z ljudmi!«. Osnovni cilj projekta je bil izobraževati učence tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov smo preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščali tudi širšo javnost.

V projekt smo neposredno vključili okoli 2500 učencev sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol po Sloveniji. Izvajalci pri projektu smo v času trajanja projekta izvedli 72 delavnic. V projekt smo vključili tudi pet prostovoljcev, ki so po prestanem usposabljanju izvedenem v avgustu, aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic in drugih aktivnostih.

V mesecu oktobru smo organizirali okroglo mizo na temo problematike trgovine z ljudmi v Sloveniji. Z gostoma, Varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer in nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi v Sloveniji, mag. Sandijem Čurinom smo razpravljali o splošnih mehanizmih boja proti trgovini z ljudmi kot tudi o pristopih reševanja problematike v Sloveniji.

 V času trajanja projekta je bila na naši spletni strani dostopna spletna igra, ki je na interaktiven način prikazovala problematiko trgovine z ljudmi. Ob zaključki projekta smo igralcu, ki je v najkrajšem času pravilno odgovorila na vsa vprašanja podarili nagrado (Izlet v Benetke za 2 osebi, ki ga poklanja podjetje Topline d.o.o.)

Izdelali smo tudi brošuro namenjeno ozaveščanju o problematiki trgovine z ljudmi in nudenju osnovnih informacij o projektu in samem pojavu. Brošura je dostopna tudi v elektronski oblik pod rubriko projekti.

Na spletni strani PCČP smo ustvarili zavihek, ki vsebuje opis vseh aktualnih aktivnosti pri projektu, kar je na spletni strani PCČP dostopno tudi po zaključku projekta.

Ob zaključku projekta smo izvedli zaključno novinarsko konferenco, kjer so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene

Od aprila 2013 Pravni center za varstvo človekovih pravic izvaja projekt »Pravno svetovanje za socialno ogrožene« katerega namen je nudenje brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim občanom Pirana. V okviru programa nudimo celovito storitev profesionalnega pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih, še posebej tistih z nizkimi dohodki in nizko stopnjo izobrazbe.

Namen programa je izvajati kakovostno pravno svetovanje, ki bi socialno ogroženim prebivalcem omogočilo, da lažje uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju.

Cilj programa je vključiti čim več upravičenih uporabnikov (do konca leta približno 350 oseb v letu 2013), za dosego cilja pa aktivno sodelujemo s Centrom za socialno delo in z Zavodom za zaposlovanje. Povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami in institucijami nam omogoča doseganje še enega od ciljev, to je spodbujanje širše razprave o socialnih pravicah in nujnosti zagotavljanja pravnega varstva socialno ogroženih predvsem na območju Občine Piran.

Projekt sofinancira Občina Piran.