Našim strankam zagotavljamo kakovostne pravne storitve iz raznih področij prava, in sicer z našimi pravnimi strokovnjaki obravnavamo širok spekter prava. S skupnimi močmi bomo predebatirali vse pravne podlage, ki zadevajo vaš primer in nato za vas poiskali najugodnejšo pot do rešitve.

Pogodbeno pravo

Za naše stranke pripravimo vse vrste splošnih pogodb, kot so klasična prodajna pogodba, pogodbe z dednopravnimi učinki ter druge obligacijske pogodbe. Ob preučitvi vseh okoliščin tudi ustrezno svetujemo, katera pogodba je najbolj primerna za ureditev konkretnega individualnega razmerja.  

Gospodarsko pravo

Strankam nudimo pravno svetovanje pri pripravi raznih vrst gospodarskih pogodb ter po potrebi sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev pogodb. V primeru morebitnih gospodarskih sporov izvajamo tudi postopke alternativnega reševanja sporov. 

Družinsko pravo

Na področju družinskega prava vas vodimo skozi postopke sporazumne razveze ter sestavljamo sporazume o delitvi skupnega premoženja zunajzakonskih partnerjev. Strokovno, upoštevajoč korist otrok, strankam svetujemo kako učinkovito urediti spore znotraj družinske celice. Družinska razmerja, kjer ni nasilja in je to potrebno, urejamo skozi mediacijski postopek. 

Delovno pravo

Na področju delovnega prava pripravimo pogodbe o zaposlitvi ter interne akte delodajalca, sestavimo odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter stranke vodimo skozi postopke uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja. V primeru zaostritve razmerij med delavcem in delodajalcem opravimo mediacijo.