Projekt Reality Check - VIDEO of Refugees

Na dogodku TechCampSlovenia se je med predstavniki NVO-jev porodila ideja za projekt na temo pomoči beguncem, ki jo sedaj financira ameriška ambasada. Gre za projekt z naslovom RealityCheck-Videos for Refugees, ki se izvaja s strani Zavoda Krog, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in organizacije Comittato 3 Ottobre iz Rima. Osnovni cilj projekta je ustvariti 2-3 minutni video visoke kvalitete, ki bo vseboval globoko sporočilo o resničnih izkušnjah beguncev, njihovi težki poti proti boljšemu življenju ter največjemu problemu, diskriminaciji. Inovativni pristop skozi video bo prispeval k boljšemu razumevanju begunske krize in hkrati promoviral človekove pravice. S projektom želijo osveščati javnost o težavah drikriminacije ter o preventivnih ukrepih. Med avgustom in oktobrom bo potekala medijska kampanija na socialnih omrežjih, ki bo prispevala k večji osveščenosti javnosti ter spodbujala splošno javnost k strpnosti do beguncev.

Projekt financira Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani in U.S. Department of State.

 

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

 Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

Projekt sofinancira norveški sklad.