Svetujemo vam s postopki glede ustanavljanja družb ter sprememb v sodnem registru, prav tako vam pomagamo pri pripravi in spremembi družbene pogodbe.

Za vas pripravimo interne akte in akte o ustanovitvi, svetujemo vam tudi, katera je najbolj primerna bodoča organizacijska oblika družbe za vaš individualen primer poslovanja. Samostojnim podjetnikom vodimo vse pravne posle ter pomagamo pri postopkih preoblikovanja v družbo, 

Pravno pomoč nudimo tudi nevladnim organizacijam, ki so organizirane kot društva ali zasebni zavodi ter izvajamo pravno pomoč v luči njihovega delovanja. Vodimo jih skozi postopke registracije, pripravimo njihove interne akte ter sestavimo pogodbe, potrebne za uspešno delovanje.