Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

 

Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.


Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene poteka na območju treh obalnih občin, s finančno podporo vseh treh lokalnih skupnosti.

V okviru programov pravnega svetovanja nudimo celovito storitev profesionalnega pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih, še posebej tistih z nizkimi dohodki in nizko stopnjo izobrazbe.

Namen programov je izvajati kakovostno pravno svetovanje, ki bi socialno ogroženim prebivalcem omogočilo, da lažje uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju.

Cilj programa je vključiti čim več upravičenih uporabnikov (do konca leta približno 600 rešenih primerov), za dosego cilja pa aktivno sodelujemo s Centrom za socialno delo in z Zavodom za zaposlovanje. Povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami in institucijami nam omogoča doseganje še enega od ciljev, to je spodbujanje širše razprave o socialnih pravicah in nujnosti zagotavljanja pravnega varstva socialno ogroženih.