Projekt 4HerWelfare

Skozi projekt 4HerWelfare nudimo pravno svetovanje socialno ogroženim ženskam in žrtvam nasilja, predvsem bivšim pripadnicam SFRJ. Projekt zajema profesionalno pravno pomoč in ostalo podporo, ki jo potrebujejo za izhod iz težke situacije. Cilj projekta je pravna varnost ranljive skupine skozi informiranje ter pomoč pri varovanju človekovih pravic v zanje tujem okolju.

Projekt sofinancira Weltgebetstag Švica.


Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

Arrival Regions: Aktivnosti za podporo otrokom ter družinam migrantov v lokalnem okolju

V sodelovanju s Središčem Rotunda pri projektu Arrival Regions izvajamo seminarje na področju medkulturnega dialoga in integracije, projekt pa je podkrepljen z delavnicami iz različnih področih, namenjenih otrokom migrantom ter njihovim staršem v šolah ter vrtcih.

Projekt sofinancira EU.

 

EU Info Točka Europe Direct

Informacijska točka Europe Direct je del mreže Europe Direct, ki je sestavljena iz informacijskih točk, ki jih najdete po vsej Evropi. Njene storitve so brezplačne. Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o EU, napotijo vas na specializirane vire informacij, ozaveščajo ter spodbujajo razpravo. So tudi točke za pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije. V točki Europe Direct lahko pridete do želenih informacij o npr. kje lahko črpate evropska sredstva, kako si poiskati službo v drugi državi članici EU, kako se prijaviti na študentsko izmenjavo Erasmus itd., na voljo so tudi brezplačna informativna gradiva o politikah in delovanju Evropske unije.

Projekt sofinancirata Društvo Pina in Europska Komisija.


Pravne urice za tujce v okviru Središča za medkulturni dialog

Skozi projekt Središče za medkulturni dialog v Kopru pravno svetujemo tujcem o ključnih področjih za njihovo vključitev ter pomagamo pri težavah, s katerimi se srečujejo v lokalnem okolju.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje.