Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Mladi in pravo

Izobraževalne delavnice »Mladi in pravo« so namenjene izboljšanju razumevanja prava med mlajšo populacijo in s tem povečanju osveščenosti mladih na področju različnih pravnih vsebin. Za mlade je značilno pomanjkanje zanimanja za pravo, kar izhaja že iz same zasnove učnega načrta, ki se pravne tematike le redko kdaj dotakne. Prav zaradi tega si skozi interaktivno predstavitev pravnih vsebin in študija prava, želimo približati pravo mladim in jim to področje predstaviti kot pomembno in uporabno v vsakdanjem življenju. Povečati želimo predvsem poznavanje lastnih pravic in dolžnosti ter odgovornost mladih pri odločanju o družbenih zadevah.

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža