Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Boj proti trgovini z ljudmi

Trgovina z ljudmi kot svetovni fenomen, katerega razsežnosti presegajo nacionalno umestitev, zahteva pozornost ne samo vladnih, temveč tudi nevladnih organizacij. Zaradi pomanjkanja zavedanja o problematiki tako v lokalnem okolju kot tudi na nacionalnem, smo se na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic odločili, da bomo del svojega časa namenili tudi boju trgovini z ljudmi.

Z ozaveščevalnimi akcijami in drugimi oblikami širjenja informacij se Pravni center za varstvo človekovih pravic aktivno bori proti trgovini z ljudmi in s tem pomaga pri zatiranju tega pojava v Sloveniji in Evropi. Z ozaveščanjem in informiranjem rizičnih skupin in širše javnosti, želimo doseči večjo prepoznavnost pojava trgovine z ljudmi, predvsem pa usposobiti potencialne žrtve samozaščitnega ravnanja.

________________________________________________________________________

 

DEFINICIJA POJMA TRGOVINE Z LJUDMI

Pojem trgovine z ljudmi je zelo širok in kompleksen. Najpogostejša opredelitev trgovine z ljudmi se nanaša na trgovino z ženskami in otroci kot posebej občutljivima kategorijama oseb, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Vendar je trgovina z ljudmi širši pojem, ki zajema več razsežnosti in problematiko selitev in prestopanja meja, razseljenosti in mobilnosti ljudi ipd.

Opredelimo jo lahko kot vsako obliko novačenja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije, prisilnega dela, suženjstva ali podobne prakse in tudi prenosa organov za dobiček). Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.

 

POJAVNE OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI

 1. Prisilno delo in suženjstvo

Prisilno delo temelji na izjemno slabih delovnih pogojih in razmerah, ki komaj omogočajo preživetje. Dela vključujejo prisilna dela otrok in odraslih kot hišnih pomočnic in pomočnikov, dela na poljih, plantažah, v rudnikih, ter podjetjih kjer njihove razmere komaj omogočajo preživetje. Žrtve so izpostavljene nasilju in strogemu nadzoru. Zaradi slabega socialnega položaja, strahu pred trgovcem ali sramu pa so pogosto prisiljene v sprejetje takih pogojev. 

2. Prostitucija

Prodajanje telesa za spolni užitek je najstarejša obrt in pojav. V prvi vrsti so to seveda ženske. V Sloveniji se po približnih ocenah policije s tem ukvarja nekaj tisoč ljudi. V Sloveniji in po svetu nasploh prevladujeta dve vrsti prostitucije:

prisilna prostitucija, ki se dogaja predvsem v raznih nočni klubih in hotelih. V tej prevladujejo tujke, pri nas predvsem iz vzhodne Evrope.

prostovoljna prostitucija, kjer je prisoten vidik prostovoljnosti ali lastne izbire. Pri tej obliki prevladujejo predvsem ženske, ki si z njo krepijo ekonomski položaj.

3. Trgovanje z organi, tkivom in krvjo

Močno razvita je ilegalna mreža preprodaje s človeškimi organi, torej kupovanje in prodaja organov na črnem trgu. Obstaja pa tudi tako imenovani 'medicinski turizem', kjer posredniki povežejo revne in bogate in revni prodajajo svoje organe premožnejšim.

 

BISTVENE ZNAČILNOSTI TRGOVINE Z LJUDMI

Ker gre za zelo kompleksen pojav, ki nima enotne opredelitve, je pomembno poudariti njegove splošne značilnosti:

- je globalen pojav, ki pridobiva vedno večje razsežnosti,

- s trgovino z ljudmi se skoraj izključno ukvarja mednarodno organizirani kriminal (Trgovina z ljudmi poleg trgovine z drogami, pranjem denarja in orožjem ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodnega organiziranega kriminala)

- globalizacija, ukinitev meja in prost pretok ljudi, kapitala in poslov odprejo vrata tudi organiziranemu kriminalu

- gospodarske in politične spremembe, zaostrovanje razlik med revnimi in bogatimi, revščina in drugi mednarodni dejavniki vplivajo na porast pojava trgovine z ljudmi.

 

PROCES TRGOVINE Z LJUDMI

Proces trgovine z ljudmi je večfazen, pri tem faze niso striktno ločene med seboj, temveč se prepletajo in so povezane.

 1. Faza: pridobivanje žrtev

V tej fazi trgovci skušajo pridobiti nadzor nad žrtvami, tako da jih na različne načine zvabijo. Trgovci izkoriščajo značilnosti žrtev, kot so slabo ekonomsko stanje, neizobraženost, mladost, in naivnost ipd. Obljubljajo priložnost za boljše življenje, ponujajo službe v tujini, ki veliko obetajo, obljubljajo dvig iz revščine ipd. Skratka izkoristijo ranljivost žrtev.

Pri tem uporabljajo številne metode novačenja oziroma pridobivanja žrtev:

- preko časopisnih oglasov, zaposlitvenih agencij (oglasi za dobro plačano delo v tujini, delo pod izjemnimi pogoji; delo varuške, manekenke, fotomodela, natakarice, spremljevalke ipd., tudi ženitveni oglasi, ki dekletom ponujajo bogate in osamljene moške itd.)

- preko masažnih salonov (maserke priučijo, jih oblečejo v erotično spodnje perilo ipd.)

- preko plesnih agencij (iščejo dekleta prijetnega videza, ki jim obljubljajo zanimivo delo plesalk v Zahodni Evropi..)

- preko žrtev trgovine z ljudmi (trgovci osebe, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi prisilijo, da zvabijo svoje znance, prijatelje itd.)

- preko t.i. »lover boy-jev« (gre za zapeljive moške, polne denarja, dobro oblečene, z dragimi avtomobili- ti iščejo in zapeljujejo mlada dekleta, ki jih zvabijo in jim kupujejo drage stvari, peljejo na draga potovanja in ko jim žrtve zaupajo, jih odpeljejo v tujino in predajo kupcu)

- preko spletnih klepetalnic (mamljive ponudbe za delo ali potovanja v tujini so pogosto predstavljene tudi preko spletnih klepetalnic, ki so še posebej nevarne, saj omogočajo anonimnost uporabnikov, ki lahko navajajo neresnice)

2. Faza: Prevoz žrtve

Trgovci v tej fazi prevažajo žrtve v druge kraje ali države, kjer jih bodo prodajali in izkoriščali. Žrtve prevažajo ali prostovoljno, če uspejo pridobiti njihovo zaupanje (z laganjem, obljubami ipd) ali jih v to prisilijo. Za prevoz žrtev trgovci uporabljajo različne vrste prevoznih sredstev. Nekateri trgovci žrtvam priskrbijo ponarejene dokumente za lažji prehod strogo varovanih mejnih prehodov. Z dokumenti, ki jih priskrbijo žrtvam, se trgovci v večji meri rešijo odgovornosti ilegalnega prevoza žensk in s tem tudi nevarnosti, da bi jih organi pregona zasačili pri trgovini z ljudmi.

3. Faza: Izročitev oziroma trženje žrtve

Trgovci z ljudmi pogosto navežejo stike s strankami, ki želijo kupiti žrtve, bodisi za namene prostitucije, prisilnega dela, prodaje organov ipd. Pri tem uporabljajo internet, zaposlitvene, potovalne, ženitvene agencije in oglase v časopisu. V določenih primerih pa obstaja predhodni dogovor o nakupu določene žrtve, katero se v tej fazi izroči kupcu.

4. Faza: Izkoriščanje

Trgovci z ljudmi imajo popoln nadzor nad žrtvami trgovine z ljudmi, ki so v ranljivem položaju, ne poznajo svojih pravic, čutijo sram, strah ipd. Trgovci uporabljajo različne vrste nasilja nad žrtvami. Zelo pogosta je uporaba groženj (žrtvam grozijo, da jim ne bodo vrnili dokumentov, da bodo ubili njih in njihove družine ipd.), uporaba fizičnega nasilja (pretepanje, brcanje ipd.), uporaba čustvenega nasilja (poniževanje, sramotenje, spravljanje v podrejen položaj ipd.), žrtvam omejujejo gibanje, žrtvam jemljejo ves zaslužek ali jim pustijo le majhno vsoto, lažejo o stroških prevoza in nastanitve žrtve ipd.

 

KDO SO ŽRTVE

Ni točno določenega tipa žrtve trgovine z ljudmi. Žrtev lahko postane kdorkoli, ki se v določenem trenutku ali življenjskem obdobju nahaja v tvegani situaciji, zaradi katere postane ranljiv (izguba zaposlitve, eksistencialna ogroženost, brezdomstvo, naivnost in slepo zaupanje, zaljubljenost, želja po hitrem zaslužku…)

Najpogostejši dejavniki, ki povzročijo večjo ranljivost potencialnih žrtev so: brezposelnost, revščina, pomanjkanje izobrazbe, spolna diskriminacija, nasilje, neosveščenost in naivnost, pričakovanje zaposlitve, finančne nagrade in finančne blaginje, pričakovanje študija, želja po doseganju materialnih dobrin, ki jih obljublja Zahod, želja po izboljšanju socialnega položaja in obravnavanja, želja po blišču zahodnoevropskega vsakdana in avanturizem.

 

KDO SO TRGOVCI Z LJUDMI

Trgovci z ljudmi so največkrat skupine ljudi znotraj strukturirane kriminalne organizacije. Mednarodne kriminalne povezave ter razširjena korupcija znotraj policije in drugih državnih organov v mnogih državah izvora, pomembno pripomorejo k širjenju tega posla.

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi kriminalnimi združbami, kot npr. s trgovci z orožjem, drogami in ukradenimi avtomobili ipd. in vzpostavitev mednarodnih kriminalnih povezav trgovcem omogoča dotok finančnih sredstev, dostavo ponarejenih dokumentov, podkupljivost uradnikov, zagotovitev varnih ter preizkušenih poti trgovine z ljudmi ipd.

 

 

 

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža