Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Projekti

Projektno delo na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic poteka pod okriljem projektnega oddelka, ki svoje projektne ideje prijavlja na nacionalne in mednarodne razpise. Zavod se aktivno povezuje z drugimi nevladnimi organizacijami in uspešno izvaja aktivnosti različnih projektov od začetka svojega delovanja.

 

PROJEKTI V LETU 2020

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

Arrival Regions: Aktivnosti za podporo otrokom ter družinam migrantov v lokalnem okolju

V sodelovanju s Središčem Rotunda pri projektu Arrival Regions izvajamo seminarje na področju medkulturnega dialoga in integracije, projekt pa je podkrepljen z delavnicami iz različnih področih, namenjenih otrokom migrantom ter njihovim staršem v šolah ter vrtcih.

Projekt sofinancira EU.

 

EU Info Točka Europe Direct

Informacijska točka Europe Direct je del mreže Europe Direct, ki je sestavljena iz informacijskih točk, ki jih najdete po vsej Evropi. Njene storitve so brezplačne. Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o EU, napotijo vas na specializirane vire informacij, ozaveščajo ter spodbujajo razpravo. So tudi točke za pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije. V točki Europe Direct lahko pridete do želenih informacij o npr. kje lahko črpate evropska sredstva, kako si poiskati službo v drugi državi članici EU, kako se prijaviti na študentsko izmenjavo Erasmus itd., na voljo so tudi brezplačna informativna gradiva o politikah in delovanju Evropske unije.

Projekt sofinancirata Društvo Pina in Europska Komisija.

 

PROJEKTI V LETU 2019

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

EU Info Točka Europe Direct

Informacijska točka Europe Direct je del mreže Europe Direct, ki je sestavljena iz informacijskih točk, ki jih najdete po vsej Evropi. Njene storitve so brezplačne. Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o EU, napotijo vas na specializirane vire informacij, ozaveščajo ter spodbujajo razpravo. So tudi točke za pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije. V točki Europe Direct lahko pridete do želenih informacij o npr. kje lahko črpate evropska sredstva, kako si poiskati službo v drugi državi članici EU, kako se prijaviti na študentsko izmenjavo Erasmus itd., na voljo so tudi brezplačna informativna gradiva o politikah in delovanju Evropske unije.

Projekt sofinancirata Društvo Pina in Europska Komisija.

 

Projekt 4HerWelfare

Skozi projekt 4HerWelfare nudimo pravno svetovanje socialno ogroženim ženskam in žrtvam nasilja, predvsem bivšim pripadnicam SFRJ. Projekt zajema profesionalno pravno pomoč in ostalo podporo, ki jo potrebujejo za izhod iz težke situacije. Cilj projekta je pravna varnost ranljive skupine skozi informiranje ter pomoč pri varovanju človekovih pravic v zanje tujem okolju.

Projekt sofinancira Weltgebetstag Švica.

 

Pravne urice za tujce v okviru Središča za medkulturni dialog

Skozi projekt Središče za medkulturni dialog v Kopru pravno svetujemo tujcem o ključnih področjih za njihovo vključitev ter pomagamo pri težavah, s katerimi se srečujejo v lokalnem okolju.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje.

 

PROJEKTI V LETU 2018

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

EU Info Točka Europe Direct

Informacijska točka Europe Direct je del mreže Europe Direct, ki je sestavljena iz informacijskih točk, ki jih najdete po vsej Evropi. Njene storitve so brezplačne. Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o EU, napotijo vas na specializirane vire informacij, ozaveščajo ter spodbujajo razpravo. So tudi točke za pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije. V točki Europe Direct lahko pridete do želenih informacij o npr. kje lahko črpate evropska sredstva, kako si poiskati službo v drugi državi članici EU, kako se prijaviti na študentsko izmenjavo Erasmus itd., na voljo so tudi brezplačna informativna gradiva o politikah in delovanju Evropske unije.

Projekt sofinancirata Društvo Pina in Europska Komisija.

 

Pravne urice za tujce v okviru Središča za medkulturni dialog

Skozi projekt Središče za medkulturni dialog v Kopru pravno svetujemo tujcem o ključnih področjih za njihovo vključitev ter pomagamo pri težavah, s katerimi se srečujejo v lokalnem okolju.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje.

 

PROJEKTI V LETU 2017

 

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

Projekt "Učiteljica, kaj je to trgovina z ljudmi?"

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2017 izvajamo izobraževanje učencev tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščamo tudi širšo javnost.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

PROJEKTI V LETU 2016

Reality Check - VIDEO of Refugees

Na dogodku TechCampSlovenia se je med predstavniki NVO-jev porodila ideja za projekt na temo pomoči beguncem, ki jo sedaj financira ameriška ambasada. Gre za projekt z naslovom RealityCheck-Videos for Refugees, ki se izvaja s strani Zavoda Krog, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in organizacije Comittato 3 Ottobre iz Rima. Osnovni cilj projekta je ustvariti 2-3 minutni video visoke kvalitete, ki bo vseboval globoko sporočilo o resničnih izkušnjah beguncev, njihovi težki poti proti boljšemu življenju ter največjemu problemu, diskriminaciji. Inovativni pristop skozi video bo prispeval k boljšemu razumevanju begunske krize in hkrati promoviral človekove pravice. S projektom želijo osveščati javnost o težavah drikriminacije ter o preventivnih ukrepih. Med avgustom in oktobrom bo potekala medijska kampanija na socialnih omrežjih, ki bo prispevala k večji osveščenosti javnosti ter spodbujala splošno javnost k strpnosti do beguncev.

Projekt financira Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani in U.S. Department of State.
 
 
Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Za uspešnejšo izvedbo programa aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ostalimi nevladnimi organizacijami in številnimi strokovnjaki iz različnih področij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

 Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

Projekt sofinancira norveški sklad.

 

PROJEKTI V LETU 2015

-

Učenci PROTI senci - ustavimo trgovino z ljudmi!

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic se v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2015 izvaja projekt z naslovom »Učenci proti senci – ustavimo trgovino z ljudmi!«. Osnovni cilj projekta je izobraževati učence tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščamo tudi širšo javnost.

V projekt smo neposredno vključili preko 1000 učencev sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol po Sloveniji. Izvajalci pri projektu smo v času trajanja projekta izvedli preko 48 delavnic. V projekt so vključili tudi prostovoljci, ki so po prestanem usposabljanju aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic in drugih aktivnostih.

Na naši spletni strani ter kot aplikacija na pametnih telefonih je dostopna spletna igra, ki na interaktiven način prikazuje problematiko trgovine z ljudmi.

Objavili in natisnili smo tudi zloženko, namenjeno osveščanju o problematiki trgovine z ljudmi in nudenju osnovnih informacij o projektu in samem pojavu. Zloženka je dostopna tudi v elektronski obliki pod rubriko projekti.

Ob zaključku projekta je izvedena zaključna novinarska konferenca, kjer so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

 
Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ
 
Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

 

ODPRI OČI - učenci proti trgovini z ljudmi

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic je v polnem zagonu projekt "Open your eyes - pupils against THB", ki ga sofinancira ameriška ambasada. Pravniki centra bodo mlade aktivno osveščali o trgovini z ljudmi ter jih naučili, kako se zaščititi pred pojavom.

Cilj projekta je predvsem seznaniti osnovnošolce in srednješolce z načini in metodami novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustreznih načinov ukrepanja in samozaščitnega ravnanja.

V sklopu projekta se izvajajo delavnice na osnovnih in srednjih šolah po vsej državi, poleg tega se v prostorih centra brezplačno delijo izobraževalna gradiva o trgovini z ljudmi, s poudarkom na samozaščitnih ukrepih. Organizirali smo tudi okroglo mizo, kjer bo strokovna javnost razpravljala o urejenosti področja boja proti trgovini z ljudmi v Sloveniji ter v mednarodnem prostoru.

Projekt je sofinanciran s strani ameriške ambasade.

 

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Poleg nudenja brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim smo v okviru projekta izvedli tudi številne osveščevalne in izobraževalne aktivnosti s področij nediskriminacije in zagotavljanja enakosti. 

V sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo, Centrom za socialno delo Koper in Kriznim centrom smo sprejemali ženske, ki so bile žrtve družinskega nasilja in jim nudili celovito brezplačno pravno pomoč. Organizirali smo tudi posvet strokovnjakov o problematiki družinskega nasilja, na katerem so se udeleženci pogovarjali o oblikah in ukrepih za preprečevanje tega zelo razširjenega pojava.

Za uspešnejšo izvedbo programa smo aktivno sodelovali s številnimi strokovnjaki in predstavniki različnih nevladnih organizacij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

PROJEKTI V LETU 2014

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene poteka na območju treh obalnih občin, s finančno podporo vseh treh lokalnih skupnosti.

V okviru programov pravnega svetovanja nudimo celovito storitev profesionalnega pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih, še posebej tistih z nizkimi dohodki in nizko stopnjo izobrazbe.

Namen programov je izvajati kakovostno pravno svetovanje, ki bi socialno ogroženim prebivalcem omogočilo, da lažje uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju.

Cilj programa je vključiti čim več upravičenih uporabnikov (do konca leta približno 600 rešenih primerov), za dosego cilja pa aktivno sodelujemo s Centrom za socialno delo in z Zavodom za zaposlovanje. Povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami in institucijami nam omogoča doseganje še enega od ciljev, to je spodbujanje širše razprave o socialnih pravicah in nujnosti zagotavljanja pravnega varstva socialno ogroženih.

Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ
 
Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

PROJEKTI V LETU 2013

 

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene

Od aprila 2013 Pravni center za varstvo človekovih pravic izvaja projekt »Pravno svetovanje za socialno ogrožene« katerega namen je nudenje brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim občanom Pirana. V okviru programa nudimo celovito storitev profesionalnega pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih, še posebej tistih z nizkimi dohodki in nizko stopnjo izobrazbe.

Namen programa je izvajati kakovostno pravno svetovanje, ki bi socialno ogroženim prebivalcem omogočilo, da lažje uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju.

Cilj programa je vključiti čim več upravičenih uporabnikov (do konca leta približno 350 oseb v letu 2013), za dosego cilja pa aktivno sodelujemo s Centrom za socialno delo in z Zavodom za zaposlovanje. Povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami in institucijami nam omogoča doseganje še enega od ciljev, to je spodbujanje širše razprave o socialnih pravicah in nujnosti zagotavljanja pravnega varstva socialno ogroženih predvsem na območju Občine Piran.

Projekt sofinancira Občina Piran.

 

Učenci PROTI senci - ustavimo trgovino z ljudmi!

             

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic smo v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2013 izvedli projekt z naslovom »Učenci proti senci – ustavimo trgovino z ljudmi!«. Osnovni cilj projekta je bil izobraževati učence tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov smo preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščali tudi širšo javnost.

V projekt smo neposredno vključili okoli 2500 učencev sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol po Sloveniji. Izvajalci pri projektu smo v času trajanja projekta izvedli 72 delavnic. V projekt smo vključili tudi pet prostovoljcev, ki so po prestanem usposabljanju izvedenem v avgustu, aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic in drugih aktivnostih.

V mesecu oktobru smo organizirali okroglo mizo na temo problematike trgovine z ljudmi v Sloveniji. Z gostoma, Varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer in nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi v Sloveniji, mag. Sandijem Čurinom smo razpravljali o splošnih mehanizmih boja proti trgovini z ljudmi kot tudi o pristopih reševanja problematike v Sloveniji.

 V času trajanja projekta je bila na naši spletni strani dostopna spletna igra, ki je na interaktiven način prikazovala problematiko trgovine z ljudmi. Ob zaključki projekta smo igralcu, ki je v najkrajšem času pravilno odgovorila na vsa vprašanja podarili nagrado (Izlet v Benetke za 2 osebi, ki ga poklanja podjetje Topline d.o.o.)

Izdelali smo tudi brošuro namenjeno ozaveščanju o problematiki trgovine z ljudmi in nudenju osnovnih informacij o projektu in samem pojavu. Brošura je dostopna tudi v elektronski oblik pod rubriko projekti.

Na spletni strani PCČP smo ustvarili zavihek, ki vsebuje opis vseh aktualnih aktivnosti pri projektu, kar je na spletni strani PCČP dostopno tudi po zaključku projekta.

Ob zaključku projekta smo izvedli zaključno novinarsko konferenco, kjer so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Poleg nudenja brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim smo v okviru projekta izvedli tudi številne osveščevalne in izobraževalne aktivnosti s področij nediskriminacije in zagotavljanja enakosti. V tem okviru smo izdelali brošuro »Nasilje v družini« s ciljem osveščanja občanov o pereči problematiki in možnih ukrepih v primeru nasilja v družini.

Poleg brošure smo v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo sprejemali ženske, ki so bile žrtve družinskega nasilja in jim nudili celovito brezplačno pravno pomoč. Organizirali smo tudi posvet strokovnjakov o problematiki družinskega nasilja, na katerem so se udeleženci pogovarjali o oblikah in ukrepih za preprečevanje tega zelo razširjenega pojava.

Za uspešnejšo izvedbo programa smo aktivno sodelovali s številnimi strokovnjaki in predstavniki različnih nevladnih organizacij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža