Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Pravno svetovanje

Našim uporabnikom v okviru pravnega svetovanja nudimo strokovno pravno pomoč pri reševanju težav na številnih pravnih področjih ter koristne informacije v primeru kršitev ustavno zagotovljenih človekovih pravic.

Na centru se zavedamo težke socialne situacije, ki preti vedno večjemu številu oseb, zato je velik del  delovanja zavoda usmerjen v nudenje pravne pomoči osebam, ki si zaradi socialne stiske pravnih storitev ne morejo privoščiti.

Poleg pravnega svetovanja nudi Pravni center za varstvo človekovih pravic svojim uporabnikom tudi informacije v primeru kršitev ustavno zagotovljenih človekovih pravic. Pravno pomoč in podporo nudimo predvsem diskriminiranim skupinam in jim s strokovnimi pravnimi nasveti pomagamo razrešiti krivični položaj. 

Našim uporabnikom ponujamo sledeče storitve:

- prvi pravni nasvet v obliki pojasnila o pravnem položaju uporabnika in o pravicah in obveznostih v postopkih pred državnimi organi,

- svetovanje o smotrnosti uvedb postopkov pred sodišč

- svetovanje o smotrnosti alternativnega reševanja sporov

- sestavljanje vlog, ugovorov, pogodb in drugih listin za uporabnike,

- pomoč uporabnikom pri vložitvi zahteve za brezplačno pravno pomoč, ki presega prvi pravni nasvet skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči.               

Socialno ogroženost uporabniki izkazujejo z ustreznimi dokazili, in sicer:

- potrdilo o prejemanju denarne pomoči

- plačilne liste, odrezki pokojnin

- potrdila in napotila s strani CSD, ZRSZ, RK

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarnah Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, v Kopru, po sistemu predhodnega naročanja, in sicer naročanje poteka od ponedeljka do srede med 9. in 12. uro ali prek elektronske pošte na info@pravni-center.si.

Po Zakonu o brezplačni pravni pomoči pa lahko brezplačno pravno pomoč pridobite tudi prek sodišča.

Postopek za pridobitev je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

Ostalim strankam nudimo storitve po redni ceni, na podlagi spodaj objavljenega cenika:

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža