Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

O nas

Pravni center za varstvo človekovih pravic je neprofitni zavod zasebnega prava, ki je pričel z delovanjem v aprilu 2013. Zavod je ustanovljen z namenom nudenja pomoči ranljivim skupinam, podpore nevladnim organizacijam ter delovanja na področju varovanja človekovih pravic.

Vizija Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je postati spodbudno in podporno okolje na lokalnem in državnem nivoju, kakor tudi vzpostaviti močno mednarosno sodelovanje s pripadniki civilne družbe na področju varovanja človekovih pravic. S Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic sodelujejo strokovnjaki s področij prava, sociale in ostalih področij, osebnostno primerni in z željo po izboljšanju družbe, kar je nujno potrebna lastnost za uspešno izvajanje aktivnosti zavoda.

 

 

 

NUDENJE PRAVNE POMOČI

Pravno pomoč in podporo nudimo predvsem diskriminiranim skupinam in jim s strokovnimi pravnimi nasveti pomagamo razrešiti krivični položaj. Pri kakovostnem pravnem svetovanju v ospredju ostaja varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi prizadevanje za utrditev pravne in socialne države. Pravno svetovanje pravniki zavoda izvajamo predvsem na področju družinskega, delovnega, izvršilnega prava ter prava socialne varnosti.

 

DRUŽINSKO IN OSEBNO SVETOVANJE

Družinsko in osebno svetovanje ponuja kakovostne in strokovne storitve na področju razreševanja konfliktov in stisk v družini ter izboljšanje življenja naših uporabnikov. Obsega pravno svetovanje in mediacijo. Glavna značilnost tovrstne obravnave je celosten pristop, ki se ne osredotoča le na razreševanje določenega problema, ampak išče skozi celostno razumevanje sebe in situacije v kateri smo se znašli rešitve, ki so trajne in jih posamezniki ali skupina ljudi (družina, sodelavci idr.) zaznavajo kot splošen dvig kakovosti življenja.

 

OSTALE DEJAVNOSTI 

Pravni center za varstvo človekovih pravic izvaja tudi nekatere druge dejavnosti, ki so predvsem preventivne narave in imajo cilj znatno vplivati na spreminjanje družbene zavesti, in sicer:

#aktivno osveščanje v boju proti trgovini z ljudmi,

#varstvo potrošnikov,

#širjenje informacij o Evropski uniji,

#svetovanje in pomoč pri prijavljanju na domače in evropske razpise,

#podporno okolje za lokalne nevladne organizacije,

#izvajanje strokovnih seminarjev in izobraževalnih delavnic.

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža