Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Kdo smo

Pravni center za varstvo človekovih pravic je neprofitni zavod zasebnega prava, ki je pričel z delovanjem v aprilu 2013. Zavod je ustanovljen z namenom nudenja pomoči in zagovorništva ranljivim skupinam, strokovne podpore nevladnim organizacijam ter delovanja na področju varovanja človekovih pravic.

 

VIZIJA DELOVANJA

Vizija Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je postati spodbudno in podporno okolje na lokalnem in državnem nivoju, kakor tudi vzpostaviti močno mednarodno sodelovanje s pripadniki civilne družbe na področju varovanja človekovih pravic. S Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic sodelujejo strokovnjaki s področij prava, sociale in ostalih področij, osebnostno primerni in z željo po izboljšanju družbe, kar je nujno potrebna lastnost za uspešno izvajanje aktivnosti zavoda.

PROGRAM BPP

Po Zakonu o brezplačni pravni pomoči so do brezplačne pravne pomoči (BPP) upravičeni uporabniki, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogli stroškov stroškov nudenja pravne pomoči. S tem namenom v okviru projekta Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, Koper, pomagamo našim uporabnikom pri razjasnitvi pravnega položaja in pridobitvi BPP. Uporabnikom ne nudimo brezplačnega zastopanja pred sodišči, ampak jim nudimo pomoč pri enostavnem reševanju zagat upravnih postopkov ter uresničevanju pravic socialno ogroženih in drugih ranljivih skupin do ustreznega pravnega varstva.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Pravni center za varstvo človekovih pravic izvaja tudi nekatere druge aktivnosti, s ciljem znatno vplivati na spreminjanje družbene zavesti, in sicer:

#širjenje informacij o Evropski uniji,

#zagovorništvo ranljivih skupin

#podporno okolje za lokalne nevladne organizacije,

#alternativno reševanje sporov,

#osveščanje o nediskriminaciji ter nevarnostih trgovine z ljudmi,

#izobraževalne aktivnosti.

Vse aktivnosti centra potekajo pod strokovnim nadzorom in skladno z načelom etičnosti in integritete, predvsem pa so rezultat inovativnih rešitev znotraj ekipe sodelujočih, ki vsakodnevno preverjajo potrebe v družbi ter iščejo možnosti za izboljšanje stanja. Želja vseh sodelujočih na centru je omogočati dostopnost uporabnih programov in zagotoviti varno podporno okolje za posameznike in nevladne organizacije.

 

EKIPA CENTRA

dr. Margerita Jurković, vodja

Branka Aleksić, dipl. soc. ped., mediatorka

Sara Šoštarič, LLM, projektna sodelavka

Dženana Čengić, LLM, projektni manager za mednarodno sodelovanje

Blaž Božič, dipl. upr. ved, vodja administracije

Člani strokovnega sveta - Vladimir Gavran (preds.), Barbara Adamič, Branka Aleksić, odv. Igor Banič, Sabina Francek Ivović, mag. Sandi Čurin

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža