Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

PRVA SEJA STROKOVNEGA SVETA

Včeraj se je prvič sestal novi Strokovni svet Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, Koper. Sestavljajo ga trije predstavniki pravne stroke, predstavnik socialne pedagogike, strokovnjak za medije in informiranje javnosti ter strokovnjak za področje boja proti trgovini z ljudmi.

Novi člani Strokovnega sveta s štiriletnim mandatom so Vladimir Gavran (predsednik), odv. Igor Banič, Barbara Adamič, Branka Aleksić, mag. Sandi Čurin ter Sabina Francek Ivović. Naloge Strokovnega sveta so poleg svetovalnega dela sodelujočim na centru ter ocenjevanje programov, tudi odločanje o strokovnih vprašanjih, ki se pojavljajo pri delu na centru. Vizija delovanja centra v naslednjem mandatu je okrepitev organizacijskih in delovnih zmogljivosti ter novi programi na področju varovanja človekovih pravic.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža