Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

PRI PROJEKTU BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI PRESEGLI 4000 PRIMEROV

Včeraj smo pravniki centra rešili štiritisoči primer. Od začetka delovanja do danes smo pomagali uporabnikom iz različnih pravnih področij, predvsem iz družinskega, upravnega in socialnega prava.

Trenutno PCČP svoje storitve ob sofinanciranju Mestne občine Koper nudi ob ponedeljkih in torkih na Ulici ob velikih vratih 6, Koper. Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene opravljamo tako osebno v pisarni, prek telefonskega pogovora in prek elektronske pošte. Te se prosilci še najmanj poslužujejo in zajema le 2% delež svetovanja. Prednjači osebno svetovanje v prostorih pisarne (75%), kamor uporabniki pridejo na posvet po predhodnem telefonskem naročilu ob ponedeljkih in torkih. Krajše zadeve in enostavna vprašanja se rešujejo tudi prek telefona (23%).

Med prosilci za brezplačno pravno svetovanje pri centru največji delež predstavljajo brezposelni in upokojenci (več kot 2/3 vseh prosilcev). Najmanj pa je študentov, le nekaj več kot 3%. Večinoma smo od leta 2013 do danes pravniki PCČP obravnavali primere s področja družinskega prava. Teh je dobrih 30 odstotkov. Nekoliko manj, 19 odstotkov je bilo primerov s področja upravnega prava, ter 17 odstotkov s področja socialnega prava. Sledijo še primeri s področja obligacijskega, stvarnega, delovnega ter izvršilnega prava. V prihodnosti na centru upamo na pridobitev sredstev za omogočanje mobilne pravne pomoči, da bi lahko za nepokretne in starejše osebe uporabnike obiskali na domu.

 

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža