Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

PROJEKT YOU AND M&E

Na Pravnem centru za varstvo clovekovih pravic se v letosnjem letu v sodelovanju z dvanajstimi nevladnimi organizacijami izvaja projekt YOU AND M&E, sofinanciram prek programa Erasmus +

V zacetku junija so pravniki centra v sklopu projektnega managementa uspesno izvedli trening na temo monitoringa in evalvacije. Aktivnosti projekta se nadaljujejo v poletnem casu, naslednja faza projekta pa bo potekala v Cardiffu, Wales. Cilji projekta so predvsem spoznavanje in implementacija novih metod monitoringa in evalvacije, ki temeljijo na participaciji udelezenih strani.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža