Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

PREGLED AKTIVNOSTI IN SREČNO 2018

V prihajajočem letu van ekipa Pravnega centra za varstvo človekovih pravic želi veliko zdravja, sreče in uspehov pri delu. December je čas, ko se ozremo nazaj in se spomnimo najbolj odmevnih projektov in dogodkov:

* Projekt Uciteljica, kaj je to trgovina z ljudmi? Projekt je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje in prinaša nov pristop osveščanja učencev osnovnih šol v boju proti trgovini z ljudmi. V okviru projekta smo izdelali video delavnico na temo nevarnosti trgovine z ljudmi, ki si jo lahko ogledate tukaj. 

* Okrogla miza: Izvedli smo okroglo mizo na temo izobraževanja otrok in mladostnikov o preventivnih aktivnostih v bojo proti trgovini z ljudmi. Gostje so bili predstavniki osnovnih [ol, ministrastva ter slovenski nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi.

* Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene. V MOK smo zagotavljali kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

* Osveščanje o problematiki trgovine z ljudmi. Trgovina z ljudmi postaja vedno bolj pereč problem današnje družbe v mednarodnem prostoru, saj je ena najdonosnejših oblik organiziranega kriminala. Pravni center za varstvo človekovih pravic v sklopu aktivnosti medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, deluje na področju izobraževanja in drugih preventivnih aktivnosti v boju proti pojavu. Udeležili smo se tudi 16. tradicionalnega bazarja nevladnih organizacij LUPA, kjer smo z različnimi gradivi ter ustno osveščali o elementih in težkih posledicah trgovine z ljudmi.

* Izobraževalne delavnice »Mladi in pravo«. Izvajali smo izobraževalne delavnice na srednjih šolah, ki so namenjene izboljšanju razumevanja prava med mlajšo populacijo in s tem povečanju osveščenosti mladih na področju različnih pravnih vsebin.

* NVO s potencialom. Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper je bil s strani stičišča ISKRA (Kulturno izobraževalno društvo Pina) izbran kot nevladna organizacija s potencialom. V okviru tega projekta se naša ekipa usposablja na področju projektnega vodenja.

Vabimo vas, da spremljate naše aktivnosti tudi v letu 2018!

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža