Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

POZIV PROSTOVOLJCEM ZA LETO 2017

Pravni center za varstvo človekovih pravic, poleg ostalih projektov že četrto leto izvaja brezplačno pravno pomoč za socialno ogrožene državljane Slovenije. Zaradi povečanja obsega dela potrebujemo dodaten kader, ki bo pravno pomoč izvajal pro bono, v skladu s svojimi zmožnosti in željami.

Projekt brezplačne pravne pomoči poteka od ponedeljka do srede, in sicer v pisarni na naslovu Ulica ob velikih vratih 6, kjer je tudi sedež organizacije. Poleg osebnega svetovanja neprestano prejemamo klice iz vse države, saj smo postali prepoznavni kot zavod brezplačne pravne pomoči na območju Slovenije. Mesečno sprejmemo okoli 50 primerov, največ družinskega, delovnega, izvršilnega in upravnega prava, vendar je uporabnikov s težavami na centru vsak dan več, zato je kadrovska zmogljivost na centru nezadostna. Zaradi stisk ljudi in ogromne potrebe državljanov, ne želimo zmanjšati obsega dela in zato vabimo pravnike-prostovoljce, da iz svojega delovnega področja pravnikom centra priskočijo na pomoč pri reševanju pravnih težav uporabnikov.


Pogoji za izbiro prostovoljcev so naslednji:
- diplomant/ka ali absolvent/ka prava na eni izmed treh pravnih fakultet
- osebnostno primeren kandidat za delo v socialni sferi
- boljše poznavanje vsaj enega področja prava
- komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost hitrega učenja

Zaželene so tudi izkušnje na področju projektnega dela (prijava na nacionalne in evropske razpise).


Prijave potekajo preko elektronske pošte info@pravni-center.si, kamor naj kandidati pošljejo svoj življenjepis in kratko motivacijsko pismo. Za dodatne informacije lahko pokličejo na telefon 031 772 737. Rok prijave je 06.08.2017.

Usposabljanje prostovoljcev bo potekalo prvi teden po izbiri prostovoljcev.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža