Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Z novembrom 2016 nudimo družinsko in osebno svetovanje

Zaradi zaznane povečane potrebe po tovrstni dejavnosti, z novembrom na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic pričenjamo tudi z izvajanjem družinskega in osebnega svetovanja.

Družinsko in osebno svetovanje ponuja kakovostne in strokovne storitve na področju razreševanja konfliktov in stisk v družini ter izboljšanje življenja naših uporabnikov. Obsega pravno svetovanje, psihosocialno svetovanje in mediacijo.

Glavna značilnost takšne celostne obravnave je, da se ne osredotoča le na razreševanje določenega problema, ampak skozi celostno razumevanje sebe in situacije, v kateri smo se znašli, išče trajne rešitve, ki jih uporabniki doživljajo kot splošen dvig kakovosti njihovega življenja.

Poleg pravnega svetovanja z družinskopravnega področja smo se odločili, da bomo članom družin v postopkih razveze zakonske zveze ali ureditev razmerij po prenehanju zunajzakonskih skupnosti nudili tudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč. Psihosocialno svetovanje je proces, v katerem je glavni akter uporabnik, svetovalec pa ga pri njegovem razreševanju konfliktov in življenjskih stisk le spremlja ter vodi k osebnostni rasti in izboljšanju medosebnih odnosov.

Psihosocialni svetovalec naj bi poleg razrešitve konkretnega problema vsakomur od vpletenih pomagal najti njemu lastno identiteto, na katero je lahko ponosen in jo v življenju predano uresničuje. V procesu svetovanja vpleteni spoznavajo same sebe in druge ter se učijo novega razumevanja duševnih procesov in novih vedenj, z namenom izboljšanja kakovosti življenja in sobivanja.

Družinska mediacija je namenjena družinskim članom kot učinkovito orodje za konstruktivno komunikacijo, za reševanje vseh konfliktov in sporov. Posledično prispeva tudi k izboljšanju kakovosti odnosov v družini, sposobnosti reševanja problemov in razvijanju medsebojne komunikacije. Družinsko mediacijo na zavodu lahko opravi mediator - psihosocialni svetovalec ali pa psihosocialni svetovalec v prisotnosti pravnika, kadar ne gre samo za medosebne odnose, temveč tudi za pravne spore.

Na družinsko pravno svetovanje, psihosocialno svetovanje ali mediacijo se lahko naročite prek telefona 040 436 262 ali prek elektronske pošte na info@pravni-center.si.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža