Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Ustavimo trgovino z ljudmi

Včerajšne ugotovitve večmesečne kriminalistične preiskave pričajo o tem, da je tudi pri nas trgovina z ljudmi vse več prisotna. Dogajala se je v samem središču Slovenije.

Včeraj so v Ljubljani v okviru kriminalistične preiskave odkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prostitucijo. Pod pretvezo o dobro plačanem delu erotične maserke so ženske iz socialno šibkih okolij pripeljali iz Srbije in Bosne in Hercegovine v Slovenijo. 

Namestili so jih v najeta stanovanja t.i. delovna stanovanja ter jim prepovedali izstop iz le tega, ker niso imele urejene potrebne dokumentacije. Z izseljevanjem so bile prisiljene v nudenje spolnih uslug. Fotografije deklet so bile objavljene na spletu, kjer je bila možnost ocenjevanja s strani uporabnikov.

V družbi se premalo zavedamo obstoja trgovine z ljudmi, njenih pasti in nevarnosti. Je današnji pereč problem v skoraj vseh državah sveta. Nedopustno je, da se služijo enormni zaslužki na račun kršitev temeljnih človekovih pravic. Oškodovankam so bile kršene mnoge človekove pravice, med njimi svoboda gibanja, pravica do svobode ter osebno dostojanstvo.

Moramo se zavedati, da smo vsi ena družba v kateri živimo in nam mora biti skupni cilj spoštovanje temeljnih človekovih pravic. V kolikor opazite kakršne koli znake trgovine z ljudmi, se obrnite na najbližjo policijsko postajo.

Prekinimo tišino! Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov pravi,

"Break the silence. When you witness violence against women and girls, do not sit back. Act."

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža