Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

29. november 2016, Ljubljana – M Hotel

Izobraževanje je namenjeno pedagoškim in drugim strokovnim delavcem osnovnih šol, ki se danes vse pogosteje srečujejo s pojavom medvrstniškega nasilja. Osvetlilo bo temeljne značilnosti pravočasnega in pravilnega odziva na nasilje. Cilj izobraževanja je poglobiti psihološko in pravno razumevanje nasilja, pomembnost prepoznavanja njegovih “neopaznih” začetkov ter spoznavanju potrebnih orodij, da se na nasilje pravilno odzovemo in ga pravočasno preprečimo.

Iz vsebine izobraževanja: 

  • kaj je medvrstniško nasilje in kako ga prepoznati
  • pravni vidiki medvrstniškega nasilja
  • kako ukrepati ob pojavu medvstniškega nasilja
  • pomen preventive in izzivi kurative ob pojavu nasilja

Izobraževanje traja od 9.00 do 15.00.

Cena seminarja je 85 EUR.

Rok za prijavo: najkasneje 14 dni pred pričetkom seminarja

Plačilo kotizacije: 14 dni pred pričetkom seminarja

Predavajo:

Margerita Jurković, mag.prav. – direktor/CEO at Centre for the Legal Protection of Human Rights

Vodja zavoda, članica vladne medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, doktorska kandidatka s področja prava človekovih pravic in vodja projektov na področju nasilja nad ženskami.

Ingrid Klemenčič, univ.dipl.socialna pedagoginja, specialna pedagoginja

Zaposlena je na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj kot pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka. Delavna področja: nasilje v družini, medvrstniško nasilje in delo z učenci (skupinami) otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Je soavtorica Priročnika za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih Obravnavanje nasilja v družini in Publikacije (O)krog nasilja v družini in šoli. Na zavodu RS za šolstvo je sodelovala v pripravi priročnika Obravnava medvrstniškega nasilja v šoli. Z inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sodeluje v projektu Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih – vzorčni model in smernice, kot vsebinska usklajevalka aktivnosti med partnerji.

Že vrsto let posveča tudi posebno pozornost izobraževanju strokovnih delavcev v različnih VIZ.

Rozana Bažec – svetovalka iz smeri psihosinteze / psychosynthesis professional counsellor

Direktorica Zavoda Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov Ljubljana. Soavtorica in večletna izvajalka programa Šola čustvene inteligence. Članica Italijanskega združenja za terapevtsko psihosintezo (S.I.P.T.) v Firencah, kjer se je tudi 4 leta izobraževala pod mentorstvom mednarodno priznanega terapevta in pisca knjig dr. Piera Ferruccija. Članica EFPP – The European Federation for Psychosynthesis Psychoterapy. Soavtorica prve slovenske knjige o čustveni inteligenci Od čustvene inteligence do modrosti srca. Trenutno se izobražuje na področju terapije z umetnostjo na Art Therapy Italiana v Milanu. Psihosintezo uporablja pri delu z odraslimi, otroki in mladostniki – v skupinah in individulano. Deluje na področju osebne in profesionalne rasti v šolstvu, sociali, zdravstvu in nevladnih organizacijah. Že vrsto let posveča posebno pozornost razvoju čustev pri otroku in mladostniku ter izobraževanju strokovnega delavca za delo z njimi.

Prijave potekajo tukaj.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža