Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Pogajanja in mediacija

Kadar pride do konflikta, pogosto sledi proces pogajanj. Gre za način komunikacije, pri katerem so stranke pripravljene spremeniti svoje začetne pogoje na način, da bi dosegle sprejemljivo rešitev za vse strani. Delo pravnikov temelji na pogajanjih, zato se na centru dnevno srečujemo z različnimi oblikami pogajanj. Če potrebujete strokovno osebo, ki vam bo nudila pomoč pri pogajanjih, se lahko obrnete na nas.

Storitev, ki jo kot obliko alternativnega reševanja sporov nudimo na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic je mediacija. Mediacija pomeni iskanje načina rešitve spora pred nepristranskim mediatorjem. Do rešitve stranke pridejo skupaj, zato je najpomembnejši element uspešne mediacije ravno želja strank, da do rešitve pride.

Mediatorji centra so nepristranski, ne obsojajo in ne usmerjajo vpletenih v procesu. Gre za odgovornost in pomoč strankam pri učinkoviti mediaciji, da se med njima doseže soglasje. Rezultat mediacije je najpogosteje izdelava končnega sporazuma, v katerem se stranki s pomočjo mediatorja poravnata in sporazumeta na način, da je rešitev zadovoljiva za obe strani.

Mediacijo na centru nudimo predvsem za področje družinskih razmerij ter razmerij v delovnih procesih, bodisi med delodajalcem in delavcem ali med pravnimi osebami v sporu.

 


  

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža