Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

KONTAKTI

 

Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper

Ulica ob velikih vratih 6

6000 Koper

 

T: + 386 (0)31 772 737

E: info@pravni-center.si

 

Margerita Jurkovič, direktorica

margerita.jurkovic@pravni-center.si

Direktorica in soustanoviteljica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je magistra prava Evropske pravne fakultete od leta 2013. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka ter več strokovnih izobraževanj na področju kazenzskega prava in človekovih pravic v tujini. Trenutno opravlja LLM program V ZDA ter končuje doktorat iz področja trgovine z ljudmi. Delovne izkušnje si je pridobivala kot pravnik pri treh nevladnih organizacijah, v odvetniških pisarnah ter podjetjih. Specializirala se je na področju človekovih pravic in nediskriminacije ter pet let opravljala delo pravne svetovalke žrtvam družinskega nasilja. Z letom 2011 je postala aktivna članica vladne medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Od začetka delovanja centra leta 2013 je ekipa centra pod njenim mentorstvom izvedla 11 kakovostnih projektov na področju nediskriminacije in varstva človekovih pravic.                                                                                                                                  

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža